Scroll down for an English version of the biography

Anger Machine is een vijfkoppige Thrash Metal band uit Nederland, opgericht door gediplomeerd gitarist Thijmen den Hartigh in de zomer van 2015. Hij vraagt dezelfde muzikanten als hij voor zijn examen voor het Conservatorium heeft gevraagd om zijn band te versterken en vraagt een getalenteerde gitaarstudent van hem om bas te komen spelen.

Het geluid van de band is modern met een combinatie van groovende stukken met melodisch en harmonisch gitaarspel. De catchy nummers zijn op een slimme manier geschreven, met veel variatie, maar vormen samen nog steeds een geheel. Naast het uitmundende songwriting, onderscheid de band zich door de Metalcore vocalen en de hoogwaardige gitaarsolo’s, wat beiden hun stempel op het geluid drukken.

Op 24 september 2016 brengt Anger Machine hun eerste EP “Unbreakable” uit, met daarop vijf nummers. Vanaf dit moment begint de band ook live shows te spelen in Nederland. Minder dan twee maanden later op 19 november wint de band al hun eerste wedstrijd op het Bruut Battlefest.

Terwijl de EP positief werd ontvangen wat betreft de songwriting en de skills van de band, kreeg de productie een hoop kritiek. Voor de nieuwe single “Warpath” heeft de band gekozen om met producer David Hazeleger te werken. Het resultaat is een veel beter klinkende single, waardoor de energie en agressie van de band er veel beter uitkomen. Op de single staan het nummer Warpath en een cover van Dead Embryonic Cells van Sepultura als B-track. De songwriting en skills zijn nog steeds uitmuntend en de gitaarsolo’s zijn zelfs naar een nog hoger niveau gebracht met een huiverende gitaarsolo voor de Warpath track. Er is zeker een stijgende lijn voor de band met deze single als het beste werk tot nu toe.


English:

Anger Machine is a five piece Thrash Metal band from the Netherlands formed by graduated guitar player Thijmen den Hartigh in the summer of 2015. He asks the same musicians he asked for his examination of the Conservatory to join his band, and a talented guitar student of his to play the bass.

The band’s sound is modern, combining groovy parts with melodic and harmonic guitar playing. The catchy songs are composed in a clever way, creating variety, but still forming one whole together. Beside the outstanding songwriting the band’s distinctiveness lies in the Metalcore vocals and the high-class guitar solos which both leave their unique mark on the sound.

On the 24th of September 2016 Anger Machine releases its first EP “Unbreakable”, featuring five songs. At this point the band also starts playing live shows in the Netherlands. Less than two months later on the 19th of November the band already win their first battle at the Bruut Battlefest.

While the EP got very positive response on the songwriting and skills of the band, the production got quite a lot of criticism. For the new single “Warpath” the band chose to work with producer David Hazeleger. The result is a far better sounding single which really manages to convey the energy and aggression of the band. The single features the Warpath track and a cover of Sepultura’s Dead Embryonic Cells as a B-track. The songwriting and skills are still outstanding and the guitar solos have been brought to an even higher level with a face melting guitar solo on the Warpath track. With this single as the best work thus far the band certainly is on a rising level.